Algemene voorwaarden

 • Identiteit van het bedrijf

HappyTess

Braambrugstraat 21

9700 Oudenaarde

België

E-mail: Hello@happytess.be

BTW: 1007 279 276

IBAN: BE23.0689.5176.0791

 • Over deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

2.2 De minimumleeftijd om bestellingen bij ons te plaatsen is 18 jaar. Als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, verzoeken we je vriendelijk om je ouders of wettelijke voogd te vragen om de bestelling te plaatsen.

2.3 HappyTess is steeds gemachtigd om de algemene voorwaarden aan te passen.

uw bestelling plaatsen

 • Uw bestelling plaatsen

3.1 U kunt een bestelling plaatsen via de website, door middel van items toe te voegen aan uw winkelmandje. Later drukt u op afrekenen, dit brengt u dan naar een betaalpagina.

3.2 Indien wij uw bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging per e-mail te sturen. Deze bevestiging is bindend op het moment dat wij deze naar u verzenden. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, proberen we telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

3.3 HappyTess kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een item.

3.4 Bij niet tijdige betaling door de klant of problemen bij eerdere bestellingen heeft HappyTess het recht de overeenkomst te ontbinden.

 • Prijs 

4.1 Onze prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (en indien van toepassing exclusief handelingskosten) tenzij anders vermeld.

4.2 De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, daarna onder voorbehoud van wijzigingen.

4.3. Voor bestellingen buiten de EU kunnen we niet garanderen dat er extra kosten kunnen zijn. (Vanwege EU-regelgeving met betrekking tot douanekosten vanaf 1 juli) Als er extra kosten zijn, dienen wij jullie hier steeds voor te contacteren of worden deze direct via de website verrekend.

4.4 Kortingscodes kunnen niet in rekening worden gebracht op reeds afgeprijsde producten. Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd met andere acties.

 • Betaling 

5.1 Betalen kan op een van de op de website vermelde manieren. 

5.2 HappyTess blijft eigenaar van de goederen totdat de bestelling volledig afgehandeld is.

5.3. Voor bestellingen buiten de EU kunnen we niet garanderen dat er extra kosten van toepassing kunnen zijn. (Vanwege EU-regelgeving met betrekking tot douanekosten vanaf 1 juli)

 • Heroepingsrrecht 

6.1 Overeenkomstig de wet van 30 december 2013 met betrekking tot boek VI van het Wetboek van economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming” heeft de consument het recht HappyTess binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het product schriftelijk te informeren dat hij of zij wenst af te zien van zijn/haar aankoop, met uitzondering van de producten in het segment personalisatie die zonder uitzondering niet geretourneerd kunnen worden. Bekijk ons ​​retourbeleid hier.

6.2 Wij adviseren de consument het geretourneerde product in de originele verpakking, in perfecte staat, terug te sturen. Indien een artikel beschadigd wordt teruggestuurd, kan HappyTess van de consument een schadevergoeding eisen die in verhouding staat tot de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan of kan retourterugbetaling geweigerd worden. Elke retourzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, wordt geweigerd. Bekijk hoe je moet retourzenden hier.

6.3 De kosten voor de retourzending zijn voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de consument.

6.4 HappyTess raadt aan om bij het retourneren van producten gebruik te maken van een koerier om het pakket via een Track en Trace nummer te kunnen volgen. HappyTess kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

6.5 De ​​terugbetaling zal gebeuren binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending door HappyTess, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven wordt strikt voldaan. 

 • Levering 

7.1 We leveren de producten die op uw orderbevestiging staan ​​vermeld. HappyTess kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele laattijdige leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.

7.2 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw producten gaan op u over bij aflevering van de producten op het adres dat vermeld staat in uw orderbevestiging.

7.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 3 tot 5 werkdagen op uw afleveradres bezorgd. Dit leveringsschema is een indicatie en derhalve niet bindend. Wanneer een product niet voorradig is, hebben we 3 tot 5 dagen verwerkingstijd om je order klaar te maken voor verzending. 

7.4 Leveringen vinden plaats tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag met het gekozen verzendbedrijf. (behalve op feestdagen).

7.5 Afhalingen worden steeds vastgelegd via mail. Bij afhalingen is het de bedoeling dat klanten bestellingen ophalen op het afgesproken moment. Bestelling niet ophalen zal er niet voor zorgen dat je een terugbetaling ontvangt. Kiest u voor ophaling, en komt u niet ophalen, dan verbind u zich ermee dat je gekochte producten terug in de stock worden opgenomen om opnieuw te verkopen.

7.6 Als een product niet op voorraad of vertraagd is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht. Indien de consument niet akkoord gaat met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs van de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in het geval van een bestelling van een alternatief product, wordt een cadeaubon aangemaakt voor een nieuwe bestelling. De cadeaubon kan ook op een later moment gebruikt worden.

7.7 Indien wij niet binnen de afgesproken tijd kunnen leveren, ontvangt u hiervan bericht voordat de leveringstermijn is verstreken. Als we niet binnen de afgesproken tijd leveren, kun je besluiten je bestelling te annuleren en ontvang je binnen 30 dagen na annulering je geld terug.

7.8 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-bezorging door de koeriersdienst waarvan wij gebruik maken.

 • Garantie 

8.1 Zonder afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument beroep doen op alle wettelijke garanties die bij de producten op onze website horen.

8.2 Wij garanderen dat onze producten overeenkomen met uw bestelling en voldoen aan uw normale verwachtingen gezien de specificaties van het product.

8.3 Producten staan steeds correct beschreven, de info bij de productbeschrijving is steeds sluitende met de werkelijkheid.

8.3 HappyTess is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of het leveringsbedrijf.

8.4 De consument krijgt zijn geld terug voor de producten, als deze, met geldig bewijs, niet overeenstemmen met de normale normen van het product of als ze een verborgen gebrek vertonen. Klachten kunnen via hier.

8.5 HappyTess is nooit verantwoordelijk voor typfouten die de klant zelf heeft doorgegeven. De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de totale prijs die de klant betaald heeft voor het schadegeval. HappyTess kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden (postorderbedrijf, drukker).

8.6 Eens de producten toegekomen zijn en retourtermijn afgelopen is, is HappyTess geen eigenaar meer van de producten.

8.7 HappyTess aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan uw persoonlijke omgeving als gevolg van onbezonnen gedrag. Alle kaarsen worden geleverd met bijbehorende waarschuwingen of gebruiksinstructies om mogelijke risico's te minimaliseren. Het is belangrijk om deze instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen om veilig gebruik te garanderen.

 • Overmacht 

9.1 In geval van “overmacht” zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht voortduurt of wij kunnen de regeling definitief ontbinden.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht kan worden verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet goed functioneren van onze website, niet-tijdige of niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden.

 • intellectuele eigendomen 

10.1 Onze website, tekst, logo's, foto's, namen, labels en in het algemeen elke communicatie is eigendom van HappyTess - het bedrijf met maatschappelijke zetel te Braambrugstraat 21, 9700 Oudenaarde, België en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechten en andere intellectuele-eigendomswetten die bij onze leveranciers of andere belanghebbenden gelden.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals vastgelegd in dit artikel. Zo mogen tekeningen, foto's, namen, teksten, labels, logo's, kleurencombinaties, etc. niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming.

10.3 Elke opgemerkte overtreding zal aanleiding geven tot persoonlijke communicatie. Indien er geen veranderingen komen op korte termijn zullen er stappen gezet worden. Met name, een schadevergoeding, individueel te bepalen in elk geval en kan leiden tot een rechtszaak, waarvoor alleen de rechtbank bevoegd is, die het Belgisch recht toepassen.

 • Klachtenafhandeling 

11.1 Mocht je toch klachten hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op via hello@↨happytess.be. We zullen er alles aan doen om je klacht binnen 7 werkdagen te beantwoorden. 

 • Kortingscodes

12.1 Kortingscodes kunnen niet in rekening worden gebracht op reeds afgeprijsde producten of solden. Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd met andere acties.

12.2 Kortingscodes kunnen na vervaldatum niet meer ingeleverd worden. 

 

Privacy policy en cookie policy

HappyTess gaat zorgzaam om met gegevens die gedeeld worden. Je kan steeds de website bezoeken, puur vrijblijvend en zonder verplichtingen. Wees er u van bewust wanneer u over gaat naar een bestelling, dat u persoonlijke gegevens zal moeten doorgeven. Met deze gegeven gaan wij binnen HappyTess zorgzaam om. Deze gegevens hebben wij nodig voor volgende zaken:

 • Kopers van onze website te identificeren
 • Correct kunnen ordenen van u aankopen of bestellingen (in kader van betalingen)
 • Verzendlabel aanvragen
 • U verstrekken van de juiste info in kader van u bestelling
 • Administratieve ordening binnen ons computersysteem

 

HappyTess zal ten alle tijden de privacy van hun klanten waarborgen. De info zal enkel gebruikt worden in kader van een bestelling en ter beschikking stellen aan derden in kader van de bestelling.

 

Gebruik van e-mail adres:

 • Opgeven van e-mail adressen zal ervoor zorgen dat u info ontvangt omtrent u bestelling
 • Daarnaast is het ook een manier voor de ontvangst van kortingscodes, eventuele acties, reviews, direct mail,...
 • Deze gegevens worden gebruikt in kader van marketing doeleinden

 

Winactie:

Winacties zijn volledig vrijblijvend. Bij winacties worden persoonlijke gegevens gebruikt om later contact te kunnen opnemen. Informatie die we nodig hebben zijn: telefoonnummer, e-mail, adres en naam.

 

Privacy wetgevingen en algemene voorwaarden mogen ten alle tijden aangepast worden door de eigenaar van de website. hierbij behoudt HappyTess het recht tot aanpassingen van de voorwaarden. het is dus raadzaam om de voorwaarden te lezen.

 

Indien je vragen hebt ivm de privacy regelgeving en hoe je gegevens gebruikt en bewaard worden, mag je steeds een e-mail sturen om aanpassingen te doen.

HappyTess handelt steeds volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR.